Quatre activitats de participació en obert nodriran la fase propositiva del Pla Verd fins a finals de juliol

Després del tancament de la fase d’anàlisi i diagnòstic amb la validació per part del grup motor, el Pla Verd i de la Biodiversitat de València s’endinsa en una nova etapa de caràcter més propositiu. En esta segona fase de redacció del Pla, la voluntat per concitar el major nombre de veus a través del procés de participació pública continuarà sent una constant.

 

Per este motiu, al llarg de les següents setmanes està previst que es posen en marxa fins a quatre activitats de participació pública en obert encaminades a la producció col·laborativa de propostes. Cadascuna d’estes activitats es relaciona amb un àmbit diferent en el qual millorar la infraestructura verda i la biodiversitat urbana; i està dirigida, de la mateixa manera, a un grup de població diferent. Estos àmbits, o escales, de participació són els següents:

 

Tres Forques

Escala domèstica

 

Esta primera campanya de participació pública està dirigida al públic d’edat adulta. Amb ella es pretén reflexionar sobre la presència del verd a l’interior de les vivendes i en les zones comunes dels edificis, com els balcons o terrats comunitaris. Es desenvoluparà en exclusiva en les xarxes socials de @VLCVerda, arrancarà el dimarts 31 de maig i tindrà una duració de dos mesos. Tens tota la informació de com participar en este enllaç

 

Escala veïnal

 

La següent dinàmica, enfocada cap a la tercera edat, cerca descobrir com és el verd que envolta a esta part de la població; si disposen d’espais vegetats prop de les seues cases. Per a dur-la a terme s’ha creat una fitxa amb preguntes relacionades per a conèixer quina és la visió de la tercera edat sobre les zones verdes que freqüenten. I com accedir a estes fitxes? S’habilitarà un qüestionari online per a les persones que ens puguen respondre en línia i, d’altra banda, estes fitxes es ficaran a la disposició de gran part de les residències i centres municipals de majors de la ciutat de València perquè es puguen respondre també en format físic.

Parc de l'Oest

Escala de barri

 

Tampoc és possible oblidar-se de la infància. Per este motiu, s’ha creat una dinàmica dirigida per als més xicotets. Ací es busca saber com veuen els xiquets i xiquetes la zona verda que més concorren. I com participaran? S’han preparat dues fitxes, una per als alumnes de tercer i quart curs i una altra per a cinqué i sisé, cadascuna adaptada a l’edat dels xiquets i xiquetes. Estes fitxes es posaran a la disposició de diversos centres educatius de València. Les dues fitxes volen que l’alumnat faça una representació dels parcs que més freqüenten, que mostren les coses bones i les dolentes d’estos espais i que realitzen una última representació del parc en perfectes condicions.

 

Escala suprabarrial

 

Per finalitzar, l’última dinàmica, dirigida al públic jove, cerca descobrir quines zones verdes creuen que necessiten un canvi important. Per a saber quines són estes zones s’utilitzarà una eina en la qual els i les joves podran marcar en un mapa de la ciutat de València quina és la zona verda que necessita un canvi. Per a completar esta part de la dinàmica, que s’articularà a partir dels centres municipals de joventut, hauran de comentar per què i, a més, hauran de plantejar canvis que comporten una millora en la zona verda en qüestió.

Parc Central

Totes estes activitats de participació, que s’aniran anunciant successivament en les xarxes socials de @VLCVerda (Twitter, Facebook i Instagram) durant les pròximes setmanes, nodriran la fase propositiva de la redacció del Pla Verd. D’esta manera, l’estratègia tractarà d’incorporar i fer seues les propostes de millora de la infraestructura verda i de la biodiversitat que hagen sorgit d’este procés transversal de consulta.