Pàgina 1 de 5

Aixó es una provocació


Les illes que ocupen este estand representen una cartografia subjectiva, com podria ser-ne una altra, de la ciutat de València. No són el resultat d’una profunda anàlisi, sinó una provocació que pretén iniciar un debat entorn del que serà la infraestructura verda de la ciutat de València, que esperem construir entre tots i totes en els pròxims mesos.

.

S’hi han seleccionat, d’una banda, grans àrees existents que ja formen part de la infraestructura verda, al costat d’altres àrees potencials que responen a propostes municipals o ciutadanes.

.

Que no s’estenga el pànic: això no és una proposta d’infraestructura verda. L’elecció de les zones que s’hi han inclòs està fortament limitada per qüestions constructives i funcionals de l’estand (limitació de l’àmbit per la grandària i l’escala, necessitat de crear illes aïllades que es puguen recórrer, impossibilitat d’incloure espais verds o potencials de dimensions reduïdes, etc.). El que més ens interessa és que pugues interaccionar i reflexionar sobre la ciutat que volem.

.

A continuació pots veure amb més detall la cartografia d’espais verds existents en l’actualitat a la ciutat de València, sobre la qual estan representades les illes que tenim a l’estand i que ens serviran per tal de passar una bona estona, però principalment com a recurs per al debat.

.

.

Et convidem a qüestionar, desgranar, criticar i aportar aquells aspectes que consideres importants. Per a començar a fer-ho, hem preparat un breu formulari, les respostes del qual ens ajudaran a enriquir el nostre treball. Però també esperem que passeges per les illes, interactues amb elles i jugues amb nosaltres.

.

Gràcies de bestreta per la teua ajuda.


.