Formulari: Grup Motor (Fase I) Taules Tècniques

00

Nom i cognoms

Nombre y apellidos

.

.

Institució, organització o entitat de la que formes part

Institución, organización o entidad de la que formas parte

.

01

Quins aspectes creus que s'haurien de treballar en taules temàtiques en el marc del Pla Verd i de la Biodiversitat?

¿Qué aspectos crees que se deberían trabajar en mesas temáticas en el marco del Plan Verde y de la Biodiversidad?

.

.

En cas d'haver selecciona "altres", quines taules se t'ocorren que poden resultar interessants?

En caso de haber seleccionado "otras", ¿qué mesas se te ocurren que pueden resultar interesantes?.