Professionals del territori i el paisatge participen en el disseny de la infraestructura verda del Pla

Un bon grapat de professionals de l’àmbit acadèmic, administratiu, social i privat de la ciutat de València relacionats amb el territori i el paisatge s’han donat cita entre els dies 15 i 18 de juny en quatre tallers participatius dinamitzats per l’equip redactor del Pla Verd i de la Biodiversitat.

 

La intenció d’estos tallers tècnics, desenvolupats al Jardí Botànic de la Universitat de València, era la de dissenyar de manera conjunta la infraestructura verda de la ciutat de València, i, més concretament, els corredors i elements de connexió d’esta. Per a abordar d’una manera operativa esta tasca, les sessions de treball s’han estructurat sobre la base de quatre àmbits estratègics de connexió de la infraestructura verda a escala urbana i metropolitana. Estos quatre àmbits són els següents:

 

1. La ciutat en proximitat, centrat en la infraestructura verda perifèrica concebuda a manera d’anell verd.

 

2. Qüestions de geografia, en què se treballa sobre els dos llits del Túria i la seua relació amb el front marítim.

 

3. Història i residència, que se circumscriu al centre històric de la ciutat i a l’estructura radial que emana d’ell.

 

4. Delta urbà, el Cabanyal i la platja de la ciutat, on s’analitza la connexió de la infraestructura verda urbana amb les platges urbanes de València.

 

Tallers Infraestructura Verda

Amb els principals resultats de la fase d’anàlisi com a suport, les persones participants en els tallers han tractat de donar resposta a les preguntes que des de l’equip dinamitzador se’ls van plantejar: la idea de l’anell verd està molt estesa en altres ciutats del nostre entorn, però té sentit plantejar una estratègia similar en el cas de València?, com fomentar l’ús social i la funcionalitat ecològica dels llits fluvials i les séquies?, quina capacitat de renaturalització real té la ciutat consolidada?, ha de plantejar-se la infraestructura verda des de les lògiques del viari urbà?

 

Estes són només algunes de les preguntes que es van llançar per a dirigir quatre jornades de treball intens que han generat debats, idees, reflexions i, sobretot, resultats de gran utilitat que seran incorporats en el document propositiu del Pla Verd i de la Biodiversitat; el que l’equip redactor del Pla aprecia i agraeix sincerament. D’esta manera, el Pla es manté ferm en la seua aposta per la participació pública, en este cas de persones expertes, com a via per a recollir el major nombre de mirades i aconseguir el document més integrador possible.