El Pla Verd avança en els treballs d’anàlisis i diagnòstic amb la col·laboració de la ciutadania

La fase d’anàlisi i diagnòstic en la qual es troba actualment el Pla Verd i de la Biodiversitat de València avança tenint en compte la participació ciutadana. La primera iniciativa participativa, que va tindre lloc en l’esdeveniment del sector verd professional europeu Iberflora, ha recollit informació d’utilitat per a l’avaluació i enfocament en les pròximes fases.

 

Iberflora

 

L’esdeveniment de participació ciutadana (informal i professional) enquadrat en Iberflora, ocorregut entre el 5 i 7 d’octubre, ha oferit dades sobre les zones millor valorades de la ciutat, així com sobre les zones delimitades com a illes que contribueixen a generar una millor infraestructura verda o que poden tindre un alt potencial pels seus ecosistemes. Els resultats (aquests, i els que s’extraguen de pròxims esdeveniments per anunciar) s’estan plasmant en una cartografia col·laborativa que anirà nodrint el treball de l’equip redactor en aquesta fase actual del Pla.

 

 

La visita de Gilles Lecuir genera converses d’utilitat al voltant de les estratègies del foment de la biodiversitat

 

​​També ha sigut profitós, i una sort, per a l’equip responsable del Pla Verd de València, la visita del cap d’estudis de l’Agència Regional de Biodiversitat de Îlle-de-France: Gilles Lecuir. La seua assistència a l’esdeveniment Transfira en Las Naves ha oferit al grup motor del Pla la possibilitat de compartir un temps valuós amb ell entre el 12 i 13 de novembre. En aquests dies s’han dut a terme diferents activitats en les quals compartir amb Lecuir la seua experiència en la posada en marxa i seguiment d’estratègies innovadores de foment de la biodiversitat en les principals ciutats franceses.

 

Al Palau de l’Exposició es va organitzar una jornada matutina on es van mostrar projectes diversos duts a terme per l’Ajuntament de València en matèria d’infraestructura verda i biodiversitat urbana, es va presentar el document “Pensar en verd” del col·lectiu Per l’Horta i es va debatre entorn d’aquest, així com es va conversar al voltant de la presentació de Gilles sobre les seues experiències concretes en el foment de la biodiversitat urbana.

 

Taller Gilles Lecuir
Taller Gilles Lecuir

 

El programa va incloure també la visita a la reserva del Tancat de la Pipa, gestionat per Acció Ecologista-Agró en ple Parc Natural de l’Albufera, un passeig per l’Horta de Carpesa i la mostra del projecte Grow Green a Benicalap. Totes aquestes activitats es van realitzar en coordinació amb la responsable d’aquest projecte de Las Naves i amb el cap del servei de Jardineria Sostenible de l’Ajuntament de València. Per tot això, han sigut uns dies en què el grup motor ha pogut compartir coneixements i experiències que segur aportaran grans idees que aplicar en les següents fases.