El Pla Verd i de la Biodiversitat de València arranca amb la vista posada en un model de ciutat més resilient

Per primera vegada en la història, València comptarà amb un document estratègic, en el qual ja s’està treballant, que servirà de guia per a la gestió municipal de la infraestructura verda i de la biodiversitat urbana: el Pla Verd i de la Biodiversitat.

 

Des de la seua concepció, aquesta iniciativa posa el focus en una futura València amb una millor connectivitat entre els espais verds del terme municipal, així com en un increment de la resiliència de l’ecosistema urbà davant un amenaçador canvi climàtic. D’aquesta manera, el document, que estarà llest l’any vinent, marcarà les línies mestres que permetran una transformació gradual cap a un model de gestió més responsable. I també més alineat «amb les polítiques europees de sostenibilitat», com va afirmar el propi vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

 

Jardí del Túria

 

Per què és necessari el Pla Verd i de la Biodiversitat de València?

 

València, per la seua disposició geogràfica, pot veure’s particularment afectada pels efectes adversos ocasionats pel canvi climàtic. Per això, coneixent el diagnòstic de les característiques pròpies del territori, les conseqüències de la transformació antròpica dels paisatges i la importància de la implicació i actuació de les ciutats davant aquesta amenaça, es durà a terme aquest Pla.

 

Conservar un ecosistema en constant desequilibri suposa un alt cost de manteniment per a una ciutat vulnerable en els termes comentats. I és que en els entorns urbans és on les pèrdues de biodiversitat són més notables i alarmants, ja que el nombre d’espècies es veu reduït al mínim.

 

Mitjançant la guia d’actuació que suposarà el PVB, la rica infraestructura verda del terme municipal de València es veurà preservada, protegida i millorada. En aquests mesos de treball, s’aprofundiran i estendran els següents objectius primaris: actuar enfront de l’emergència climàtica, protegir el patrimoni natural, cultural i social de la ciutat, incrementar la biodiversitat de l’ecosistema urbà, connectar els espais verds urbans i metropolitans entre si, acostar a la ciutadania la labor que promou el Pla i introduir criteris de millora de manera transversal en l’elaboració de polítiques, plans i projectes municipals.

 

Parc Central

 

El Pla que canviarà el paradigma

 

L’equip multidisciplinari encarregat de la redacció projecte, coordinat per Grupo Aranea, ha marcat un procés de treball en diverses fases. Encara que parteixen amb una informació continguda en altres projectes aprovats recentment (Guia de Drenatge Sostenible, Pla d’Agricultures Urbanes, etc), per a arribar fins al document estratègic integral han considerat uns passos lògics com: anàlisi, diagnòstic, planificació i implementació.

 

Entre les labors repartides en aquesta elaboració del PVB podem trobar: la redacció del pla director d’infraestructures verdes, propostes de foment i millora de biodiversitat urbana o de creació de zones verdes, planificació econòmica, etc. En definitiva, un canvi de model de gestió sustentat sobre un estudi i emparat per la labor de professionals d’àmbits com l’enginyeria agronòmica, l’arquitectura, la biologia, el dret, entre altres.

 

L’equip al complet coneix i entén el valuós teixit verd amb el qual compta València i la importància d’establir les bases per a un model disruptiu i eficaç, que tinga cura dels espais verds des de ja i en les pròximes dècades.

 

Patraix

 

La importància de la participació ciutadana en el Pla

 

Al llarg de les fases de treball comentades es llançaran convocatòries de participació ciutadana, amb la finalitat d’involucrar diferents veus en el procés de redacció i presa de decisions. Aquests grups s’han organitzat en tres categories: ciutadania informal, organitzada i experta, de manera que s’oferisquen eines adaptades a les especificitats de cada fase i grup.

 

En el grup motor, constituït el passat 09 de setembre, existeix representació de la ciutadania organitzada i experta, ja que seran l’autoritat enfront de la presa de decisions i conclusions que vaja oferint l’equip redactor conforme avance el projecte.

 

Per a la resta de públic general que vulga participar en les convocatòries, aquesta web és l’espai on podran anar coneixent les dates i dinàmiques participatives a les quals unir-se. Així com és el lloc on trobar tota la informació actualitzada de l’evolució del Pla.

 

Perquè el Pla Verd i de la Biodiversitat no es comprén sense una comunicació i divulgació estretament lligada a la ciutadania, posant en relleu una de les seues grans aspiracions: imaginar València com una ciutat verda, recolzada amb polítiques, plans i ordenances que així ho garantisquen.