El Pla Verd de València culmina la seua fase participativa en la qual han col·laborat 21 col·lectius i més de 300 persones

El vicealcalde i delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, destaca la importància de “haver fet partícip a la societat valenciana en la creació d’este pla estratègic que servirà de guia per a la gestió municipal de la infraestructura verda i de la biodiversitat urbana de les pròximes dècades”.

 

La infraestructura verda de València està a punt de fer història. Per primera vegada, la capital del Túria comptarà amb un ‘Pla Verd i de la Biodiversitat Urbana’ que marcarà 7 línies estratègiques per a la transformació gradual de la ciutat cap a un model de gestió més responsable i alineat amb les polítiques europees de sostenibilitat.

Grup Motor

El grup motor constituït com a òrgan consultiu per a l’elaboració d’este pla ja ha finalitzat la seua tasca. Al setembre de 2021 es va iniciar el procés participatiu en el qual un grup de 35 persones, membres de la societat civil, la societat organitzada, i de diferents empreses de l’àmbit de la sostenibilitat han anat aportant periòdicament les seues sensibilitats i coneixements en la matèria. “La seua funció ha sigut acompanyar el procés de creació del Pla Verd, validant, corregint, i assessorant tècnicament en qüestions en les quals cada membre és expert, al mateix temps que feien d’altaveu per a la difusió del Pla Verd des dels seus àmbits especialitzats”, explica Sergi Campillo.

 

Al llarg de les tres fases d’este procés, fase prèvia, fase de diagnòstic participat i fase de producció col·laborativa de propostes, han participat més de 300 persones i 21 col·lectius.

Grup Motor

Està previst que el ‘Pla Verd i de la Biodiversitat de València’ es presente abans que acabe l’any. En estos moments s’estan perfilant els últims detalls per part de l’Ajuntament de València i l’equip d’experts encarregat de la seua elaboració, coordinat per Grup Aranea.

 

El pla recull 7 àmplies línies estratègiques que posteriorment es desenvoluparan en diferents plans d’acció concrets. Són línies estratègiques que busquen acostar les zones verdes a més persones i que siguen de major qualitat a través d’una gestió més sostenible de la infraestructura verda municipal i la seua connexió amb les zones periurbanes. Estes estratègies busquen també un major benefici per a la ciutadania dels espais verds emprant-los com a aliats enfront del canvi climàtic. I al mateix temps divulgar i fer pedagogia perquè la ciutadania conega la biodiversitat urbana i les zones verdes de la ciutat, comprenguen el seu valor i les aprecien.

Grup Motor

Este ambiciós pla amb la vista posada en el llarg termini contempla la creació i recreació d’hàbitats naturals, saludables i resilients al canvi climàtic; l’impuls de l’agricultura ecològica i els horts urbans; la connexió natural entre tots els barris i l’àrea metropolitana. També aposta per la creació de corredors verds que vertebren el centre històric amb l’horta periurbana. A més, preveu la creació d’una Oficina Verda Municipal que impulsarà els usos de les zones verdes per la ciutadania i xicotets espais configurats pel propi veïnat en places, carrers i zones en desús.

 

Fa 30 anys es va elaborar un Pla Verd municipal que mai va arribar a ser aprovat per l’Ajuntament. “Hem de recuperar tres dècades de retard en la planificació de les polítiques verdes a València. La creació del Pla Verd ha sigut un dels eixos principals de la candidatura de València a l’hora de ser triada Capital Verda Europea 2024”, conclou Sergi Campillo.

Grup Motor